سطل مسابقه جام جهانی هیئت رئیسه نماینده مجلس

سطل: مسابقه جام جهانی هیئت رئیسه نماینده مجلس نمایندگان مجلس اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث محاکمه زن افغان که جهت فرار از هوو دستش به خون آلوده شد

زن جوان که با همدستی همسرش سناریوی قتل مرد همسایه را اجرا کرده بود از سوی خانواده مقتول بخشیده شد ولی شوهرش با درخواست قصاص این خانواده رو به رو شد.

محاکمه زن افغان که جهت فرار از هوو دستش به خون آلوده شد

عبارات مهم : ایران

زن جوان که با همدستی همسرش سناریوی قتل مرد همسایه را اجرا کرده بود از سوی خانواده مقتول بخشیده شد ولی شوهرش با درخواست قصاص این خانواده رو به رو شد.

کشور عزیزمان ایران نوشت:این زوج صبح دیروز از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری انتقال یافته شده است وپای میز محاکمه ایستادند.

رسیدگی به این پرونده از هجدهم مهر سال 95 به دنبال تماس تلفنی زن جوانی با اداره پلیس شروع شد. او گفت: همسرش، به وسیله همسران همسایه به قتل رسیده است.این اتفاق به مأموران 132 کلانتری نبرد، گزارش شد. بعد از حضور مأموران در محل، زن جوان در ادامه اظهاراتش به مأموران گفت: حدود یک هفته قبل همسرم رسول که از اتباع افغانستان هست، ناپدید شد تا اینکه امروز نازنین به منزل ما آمد و اظهار داشت که شوهرش احمد، رسول را به قتل رسانده هست؛ نازنین گفت شوهرم، رسول را به منزل آنها کشانده و با ضربات آجر، او را به قتل رسانده و بعد از قتل نیز جسد را به بیابان های ورامین برده است.

محاکمه زن افغان که جهت فرار از هوو دستش به خون آلوده شد

پس از بیانات زن جوان، مأموران نازنین را بازداشت کردند و جسد رسول را که داخل پتو پیچیده شده است بود در زمین های کشاورزی فیروزآباد ورامین کشف و به وسیله همسرش نیز شناسایی شد.احمد نیز چند روز بعد دستگیر شد و همراه با همسرش به دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران انتقال یافته و به جنایتی که مرتکب شده است بودند اعتراف کردند. صبح دیروز این زوج از زندان به شعبه دهم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی قربانزاده انتقال یافته شدند وپای میز محاکمه ایستادند. در شروع جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند آن وقت اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند واز قصاص زن جوان گذشت کردند ولی جهت شوهر این زن تقاضای قصاص کردند.

زن جوان در حالی که اشک می ریخت به قضات دادگاه گفت: حدود پنج سال قبل با احمد در افغانستان ازدواج کردم، به کشور عزیزمان ایران آمدیم و در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساکن شدیم، مدت زمانی بعد از ازدواج متوجه شدم او دختر دیگری را نامزد کرده است تا اینکه احمد به افغانستان رفت و همسر دومش را آورد، او پیش من زندگی می کرد، این اتفاق باعث ایجاد فشار معنوی و روانی به من شد هنگامی که اعتراض می کردم، فقط کتک می خوردم.

زن جوان که با همدستی همسرش سناریوی قتل مرد همسایه را اجرا کرده بود از سوی خانواده مقتول بخشیده شد ولی شوهرش با درخواست قصاص این خانواده رو به رو شد.

رسول و همسرش با ما همسایه بودند و من تصمیم گرفتم عنوان بدرفتاری احمد را به او بگویم و از او تقاضای کمک کردم؛ از رسول خواستم جهت ایجاد مهر و دوستی دوباره احمد به من، از دعا نویسی برایم دعا بگیرد، رسول دعایی گرفت و در قبال این کارش 700 هزار تومان از من پول خواست، ولی من به او گفتم پولی ندارم؛ رسول هم با دیدن این اوضاع از من سوء استفاده کرد و از من خواست که با او ارتباط برقرار کنم به او گفتم شوهر دارم ولی تهدیدم کرد اگر به خواسته اش تن ندهم عنوان دعا نویس را به شوهرم می گوید.

نازنین در ادامه اظهاراتش گفت:مدتی نگذشت که شوهرم به رفتارهای من مشکوک شد به ناچار قضیه ارتباطم با رسول را به او گفتم خیلی عصبانی شد. چند روز بعد او رسول را به بهانه کشیدن قلیان به منزل مان کشاند و با آجری که از قبل تهیه کرده بود، سه ضربه به سر رسول زد بعد دست و پای او را با طناب بست و از من خواست بالشتی را روی دهان رسول بگذارم، بعد یک روسری دور گردنش پیچید و از من خواست که آن طرف روسری را بگیرم و فشار دهم. در نهایت نیز جسد را حدود ساعت 9 شب داخل یک گونی پیچیدیم و احمد جسد را پشت موتورسیکلتش گذاشت و به بیابان های بین شهرری و ورامین برد و در آنجا رها کرد؛ بعد از قتل نیز همسر رسول نزد ما آمد و سراغ شوهرش را گرفت، ولی من و احمد منکر اطلاع از او شدیم، ولی در نهایت با توجه به اینکه همچنان از سوی احمد طرد شده است بودم، سراغ همسر رسول رفتم و قضیه را به وی گفتم.سپس احمد در جایگاه قرار داده شد وگفت: همسرم با آجر به سر رسول زد او باعث قتل شده است نه من.این مرد جنایتکار قتل دوستش را به گردن همسرش انداخت واو را مجرم دانست…. بعد از بیانات تکان دهنده دو متهم پرونده قضات جهت صدور حکم وارد شور شدند.

محاکمه زن افغان که جهت فرار از هوو دستش به خون آلوده شد

واژه های کلیدی: ایران | دادگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog